Övriga tjänster

Våra övriga juridiska tjänster

Utöver att vi kan hjälpa dig med frågor som gäller konkurs erbjuder vi ett brett utbud av andra juridiska tjänster:

Företagsrekonstruktioner

Vi är erfarna och har stor expertis inom företagsrekonstruktioner. Vi är stolta över att ha räddat många företagare från konkurs och hjälpt dem komma på rätt köl igen. Lås oss se över din verksamhet och tillsammans med dig göra en passande åtgärdsplan innan det är för sent. Det kan handla om att vi hjälper till med att hantera skulder. Kontakta oss! 

Avsluta bolag – likvidation

När det inte finns några utvägar har man två val; konkurs eller så kan företaget likvideras. Då betalas alla skulder och alla tillgångar delas ut till aktieägarna. Det tar lång tid att likvidera ett aktiebolag. Processen brukar ta mer än ett halvår och det går inte att ta använda bolagets kapital förrän avslutad likvidation. Vi erbjuder att sköta hela processen som krävs för en komplett likvidation för ditt bolag. 

Undvik konkurs

När företaget hamnat i en ond cirkel och behöver professionell hjälp för att undvika konkurs kan vi hjälpa till. Låt oss vända skutan och skapa ett hållbart företag åt dig. Vi gör en så kallad "turnaround" där tanken är att vi tar fram och genomföra en noggrann utarbetad plan med tydliga aktiviteter. Detta ska styra bolaget rätt genom ett antal nyckelparametrar och skapa en snabb förändring för att förhindra en konkurs. 

Varmt välkommen att kontakta oss för att boka en timmes fri rådgivning där vi ger dig information om hur du bäst går vidare med ditt ärende.

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan