Juridisk hjälp med konkurser
för aktiebolag

Experter på företagsrekonstruktioner och andra obeståndsrättsliga frågor

Juridisk hjälp med konkurser
för aktiebolag

Experter på företagsrekonstruktioner och andra obeståndsrättsliga frågor

Juridisk hjälp inför konkursansökan

Är ditt företag i så svåra ekonomiska problem att konkurs eller företagsrekonstruktion verkar vara sista utvägen? 

Välkommen att kontakta oss - vi är erfarna och kunniga i dessa frågor och står alltid på klientens sida till hundra procent. Vi hjälper företag i hela Sverige. 

Vi finns här för både skuldsatt och fordringsägare

Om ett företag inte har förmåga att betala sina skulder och heller inte beräknas kunna betala dessa under en längre tidsperiod så ska personen eller företaget försättas i konkurs. 

Vi representerar både dig som är skuldsatt och kan behöva hjälp med att utreda vad du kan göra för att undvika konkurs samt dig som har fordringar mot en person eller ett företag som du önskar få åter.

konkursansökan

Vi står alltid upp för klienten

I svåra lägen står vi upp för våra klienter och försvarar deras rätt mot myndigheter och borgenärer. Vi är ett starkt sammansvetsat gäng kunniga och erfarna jurister och ekonomer som inte viker oss för något!

Skulder

Detta gäller när ett företag har en fordran mot någon. I regel försöker man lösa skulden genom att följa “god inkassosed” där man först skickar ut påminnelser och krav samt vid behov använder sig av kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. Vi hjälper dig gärna att förhandla med personen eller företaget för att hitta en lösning utanför domstol.

Välkommen att kontakta oss för att få en timmes kostnadsfri rådgivning så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.

Konkursbeslut och viktiga termer

Det är tingsrätten som beslutar om en person eller ett företag ska försättas i konkurs. Anser de att en konkurs är den väg som krävs utser rätten en konkursförvaltare som tar över konkursboet och skaffar sig en överblick över tillgångar och skulder. 

En konkurs innebär alltså att samtliga tillgångar i ett företag likvideras för att betala tillbaka de skulder som finns. Gäller konkursen för en enskild person finns det vissa begränsningar i vad som avyttras. Personen får behålla sådant som anses nödvändigt för att kunna föra ett normalt liv.

Konkursförvaltaren har till uppgift att försöka möta fordringsägarnas intressen så långt som detta är möjligt. För att tingsrätten ska besluta att någon försätts i konkurs måste det finnas tydliga bevis för att personen eller företaget har skulder som inte kommer att vara möjliga att betala tillbaka inom en rimlig tid

Gäldenär och borgenär

Det finns två begrepp som är viktiga att känna till i samband med en konkurs: gäldenär och borgenär. 

  • En gäldenär är den person eller det företag som har obetalda skulder.
  • Borgenären i sin tur är den som har en fordran, alltså ett krav på att få betalt för pengar eller andra tillgångar som har lånats ut eller sålts och ännu inte har betalats (helt eller delvis).

Konkursförvaltare

Hanteringen av skulder och tillgångar sköts av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten. Konkursförvaltaren utreder vilka tillgångar och skulder som finns genom att upprätta en bouppteckning samt försöker hitta lösningar för hur personen eller företaget ska kunna betala tillbaka sina skulder. 

Konkursförvaltaren representerar borgenärerna. I normalfallet behöver en borgenär inte anmäla till tingsrätten att man har en fordran utan det är konkursförvaltarens uppgift att ta reda på detta. Anser du dock att en skuld inte har tagits upp kan du lämna in uppgifter om denna. Vi hjälper dig gärna att framställa kravet på ett juridiskt hållbart sätt.

Konkursbeslut brukar kungöras i dagspress samt på tingsrätternas webbplatser.

huvudbry

Vem har rätt att få ut pengarna?

I samband med konkurser brukar man ibland tala om förmånsrätt. Detta innebär att vissa borgenärer har rätt att få betalt före andra beroende på vilken säkerhet borgenären har. 

Turordningen regleras i Förmånsrättslagen. Om gäldenärens tillgångar är tillräckliga betalas givetvis alla skulder tillbaka, men detta är sällan fallet när det är fråga om en konkurs. Skulle det dock finnas tillräckliga tillgångar kan tingsrätten besluta att ett så kallat bevakningsförfarande ska äga rum. Även detta annonseras på internet och i tidningar så att eventuella borgenärer har möjlighet att anmäla sina fordringar hos tingsrätten (vilket annars inte krävs).

Så ansöker du om konkurs

Skulle det vara att ditt företag behöver ansöka om konkurs, guidar vi dig rätt. Ansökan lämnas in direkt till tingsrätten där bolaget har sitt säte. I ansökan anges att du inte kan betala dina skulder. Detta kallas att vara på obestånd. En konkursansökan för egen räkning är avgiftsfri.

Behöver du lämna in en konkursansökan mot en gäldenär som inte har betalat sina skulder till dig, hjälper vi dig att lämna in konkursansökan till tingsrätten. En ansökningsavgift om 2800 kronor måste betalas in för att kunna göra en sådan ansökan. I ansökan anges dina kontaktuppgifter samt uppgifter om gäldenärens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För att vi ska kunna företräda dig i saken behöver vi en fullmakt som är undertecknad av dig.

Konkursansökan ska även innehålla uppgifter om varför du anser att gäldenären ska försättas i konkurs. Här anges vilka fordringar du har samt övriga omständigheter som talar för att du har försökt få skulden betald på annat sätt tidigare. 

Du som riskerar konkurs på grund av andras handlande

Ibland kan företaget råka i ekonomisk knipa på grund av andra personers handlande, till exempel att en partner eller äkta make handlar oansvarigt, eller att en delägare i ett företag försätter företaget i skuld så att andra blir personligt ansvariga.

Om det är så att du ser att företaget är på väg att hamna i svåra ekonomiska problem och att företaget riskerar att försättas i konkurs på grund av någon annan – är du välkommen att vända dig till oss så hjälper vi dig att utreda situationen och ger dig förslag på hur du kan gå vidare för att undvika konkurs.

Kontakta oss för att få mer information samt inledande kostnadsfri rådgivning.  Vårt nätverk med advokater, bokföringsbyråer, finansiärer, mäklare mm - samt hundratals företagare med erfarenhet av det du just nu går igenom, innebär optimala möjligheter för dig att "landa mjukt" i din uppkomna situation. 

Låt oss hjälpa dig med din konkursansökan